การขยายขนาด partition สำหรับ CentOS 1

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น CentOS instance ที่เลือกขนาด flavor เป็น m1.xlarge ซึ่งมีขนาด disk 160GB เราจะทำการขยายขนาด partition ดังนี้ 1. ดูขนาดดิสก์ จะเห็นว่า instance ที่เราเพิ่งรันขึ้นมามีขนาดประมาณ 10GB [root@host-10-100-20-57 ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/centos-root 8.5G 971M 7.6G 12% / devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 7.8G 8.3M 7.8G 1% /run tmpfs ...

การกำหนดค่า Network Interface Card บน ubuntu 16.04

ในที่นี้ผมจะสร้าง virtual machine (vm) ด้วย virtual box และติดตั้ง ubuntu 16.04 โดย นศ สามารถดู youtube video ประกอบได้ที่ https://youtu.be/aurv1w9KKNw ใน vm นี้เรากำหนดให้ VM นั้นติดต่อกับโลกภายนอกดังนี้ Network Interface Card 1 ติดต่อแบบ Bridge Network กัน LAN ที่เครื่อง host รันอยู่ และใช้ DHCP client เพื่อ get IP จาก DHCP server ของ 10.100.20.0/24 network Network Interface Card 2 เชื่อมต่อกับ vm เครื่องอื่นผ่าน vbox’s internal ...

การ Compile และติดตั้ง qemu 2.8.0 บน ubuntu 16.04 server

ผมจะคอมไฟล์และติดตั้ง qemu-kvm ใน account ของผมที่ /home/kasidit/software/qemu-280 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ล้อกอินเข้า account สร้าง directory และดาวน์โหลด source code $ pwd /home/kasidit $ mkdir software $ mkdir software/qemu-280 $ cd software/qemu-280 $ wget http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.8.0.tar.bz2 $ 2. แตกไฟล์ $ pwd /home/kasidit/software/qemu-280 $ bunzip2 qemu-2.8.0.tar.bz2 $ tar xvf qemu-2.8.0.tar $ 3. เช็คว่ามี gcc อยู่หรือยัง ถ้าไม่มีก็ติดตั้ง C compiler ถ้ามีจะได้แบบข้างล่าง ถ้าไม่มี ubuntu จะบอกให้ติดตั้ง ...

การใช้งานระบบ Science Cloud (OpenStack Newton)

ผมได้ทำ video แสดงการใช้งานระบบ Science Cloud ซึ่งอยู่ใน Intranet ของมหาวิทยาลัย ตาม Playlist นี้ หลังจาก นศ สร้าง ubuntu VM หรือ Windows 10 VM แล้วและหากต้องการใช้พื้นที่ Disk มากกว่า 8GB ให้ นศ ทำตาม Blog Posts ต่อไปนี้ ขยายพื้นที่ Disk ใน ubuntu VM ขยายพื้นที่ Disk ใน Windows 10 VM

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 7)

Blog ก่อนหน้า Part 6 ดู video (แบบง่วงๆ) ประกอบได้ที่ youtube openstack8GB playlist ใน Blog นี้เราจะแสดงการใช้งาน OpenStack ที่ นศ เพิ่งติดตั้งเสร็จ ก่อนอื่นมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้คือ RAM ของ notebook ที่ใช้มีขนาดจำกัดคือ 8 GB ดังนั้นในการใช้งานผมจะพยายามใช้วิธี สร้าง VM และทำอะไรอื่นๆที่ใช้ resource ประหยัดที่สุด สิ่งหนึ่งที่ผมรู้จากประสบการณ์คือ novnc ที่ OpenStack ใช้รันเป็น VM console เพื่อให้ นศ login เข้า VM หรือใช้ VM ทาง browser ได้นั้นใช้ CPU resource และ network มากกว่าการ ssh ดังนั้นหลังจากสร้าง ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 6)

Blog ก่อนหน้า Part 5 ใน Blog นี้เราจะแสดงการติดตั้ง openstack neutron และ horizon และ configure neutron ให้เป็นแบบ Distributed Virtual Router (DVR) 1. ตืดตั้ง nuetron database และ endpoint บน controller: รัน stage 21 และ 22 เพื่อสร้าง neutron database และ endpoints $ $ pwd /home/openstack/OPSInstaller/controller $ $ /bin/bash ./exe-stage21-USER-neutron-database.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as a user. 1. create neutron ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 5) 1

Blog ก่อนหน้า Part 4 1. ติดตั้ง nova ตอนนี้เราอยู่ที่ directory /home/openstack/OPSInstaller/controller ผมจะรัน script ถัดไปอันดับที่ 16 คือสร้าง nova database ตามด้วยอันดับ 17 สร้าง nova endpoint $ pwd /home/openstack/OPSInstaller/controller $ $ /bin/bash ./exe-stage16-USER-nova-database.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as user. 1. create nova database tables...press $ $ /bin/bash ./exe-stage17-USER-nova-endpoints.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as user. 1. create nova user and ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 4) 1

Blog ก่อนหน้า Part 3 1. ติดตั้ง keystone บน controller $ /bin/bash ./exe-stage08-USER-keystone-database.sh $ sudo /bin/bash ./exe-stage09-SUDO-keystone.sh $ เมื่อเรียกใช้ script นี้จะได้ print out ต่อไปนี้ $ /bin/bash ./exe-stage10-USER-service-endpoints.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as a user. * create Identity service and endpoint...press ผลของคำสั่ง: openstack service create \ --name keystone --description "OpenStack Identity" identity +-------------+----------------------------------+ | Field | Value ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 3) 1

Blog ก่อนหน้านี้ Part 2 ผมจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง software ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ก่อนที่จะติดตั้ง components ต่างๆ คราวที่แล้วเราติดตั้ง script บน controller network และ compute โดยการโยน tar ball ไปที่นั่นแล้วแตกมัน ผมจะขอเข้าไปที่เครื่อง controller ก่อน 1. update ubuntu เพื่อความสะดวก ผมขอแนะนำให้ นศ ปรับให้ openstack login account สามารถเรียก sudo ได้โดยไม่ต้องป้อน password โดยการเข้าไปเปลี่ยนไฟล์ /etc/sudoers ของทุกเครื่อง ด้วยการรัน script files/adjustsudoer.sh On controller host $ cd $HOME/OPSInstaller/controller $ cat files/adjustsudoer.sh cp /etc/sudoers ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 2) 1

Blog ก่อนนหน้านี้ Part 1 1. สร้างคำสั่งที่จะใช้ในการติดตั้งบน controller network และ compute hosts ขณะนี้เราอยู่ใน directory /home/openstack/openstack-mitaka-installer/ หรือ $HOME/openstack-mitaka-installer/ หลังจากกำหนดค่าในไฟล์ install-paramrc.sh แล้ว ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ หมายเหตุ: เวลาทำขั้นตอนเหล่านี้ผมแนะนำให้ นศ ใช้ putty หรือ ssh login เข้าเครื่อง controller ทาง 192.168.90.77 หรือทาง vbox’s Host only network นั่นเอง เพราะ puuty กับ ssh จะทำให้การ cut & paste สะดวก $ pwd /home/openstack/openstack-mitaka-installer/ $ ./exe-config-installer.sh คำสั่งนี้จะ propagate ค่าของ ...