เปิดรับสมัครผู้ใช้งาน Science Cloud

ขณะนี้ระบบ Science Cloud ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นแล้ว ในขั้นตอนต่อไป จะเริ่มต้นให้บริการในระยะยาว บุคลากรคณะวิทย์ฯท่านใด มีความประสงค์จะใช้งานระบบ Science Cloud สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ อ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว email: kasidit@cs.tu.ac.th