การเข้าถึง VM Instance ในระบบ sushicloud ด้วย Remote Desktop Connection

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ sushicloud แล้ว ถ้าท่านต้องการสร้าง window vm ก็ให้เลือกอิมเมจ window-8-sushicloud 2. เมื่อ vm รันแล้วก็ล๊อกอิน และกดที่ปุ่ม network icon ที่อยู่บนแถบล่างขวาใกล้กับวันเวลา 3. กดที่แถบ VPN connection to science cloud และป้อน vpn username และ password ของท่าน 4. หลังจากนั้น ให้หา IP address 10.100.x ที่ VPN server กำหนดให้กับ VM 5. กำหนด Allow remote desktop connection 5. ใช้ Remote Destop Connection client บนเครื่อง notebook ...

ขอเชิญร่วมสัมมนา OpenStack Tutorial on July 21 – 23, 2014

ห้องปฏิบัติการวิจัย vasabilab ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดการอบรม OpenStack Tutorial และ OpenStack Birthday Party ในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23  กรกฎาคม 2557 ที่ ตึก บร 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีกำหนดการข้างล่าง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ kasiditchanchio@gmail.com และจองที่นั่งได้โดยใส่ข้อมูลที่ Registration Web Page หรือส่ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงานในสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ kasiditchanchio@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ภาษาที่ไช้ในการอบรม: ไทย ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,000 บาท สำหรับ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา สามารถเข้าอบรมได้ฟรี เมื่อจบการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate ...