การ patch bash บน linux เพื่อแก้ปัญหา shellshock vulnerability

จากปัญหา shellshock vulnerability บน bash shell ตามที่รายงานในที่ต่างๆ ขอแนะนำเว็บ http://www.linuxnews.pro/patch-bash-shell-shock-centos-ubuntu/ เพื่อให้ผู้ไช้ระบบ Linux update patch โดยเร็ว สำหรับ ubuntu ให้ทำดังนี้   sudo apt–get update && sudo apt–get install —only–upgrade bash   โปรดทดสอบ หลังจาก patch ด้วย