การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 7) 1

Blog ก่อนหน้า Part 6 ดู video (แบบง่วงๆ) ประกอบได้ที่ youtube openstack8GB playlist ใน Blog นี้เราจะแสดงการใช้งาน OpenStack ที่ นศ เพิ่งติดตั้งเสร็จ ก่อนอื่นมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้คือ RAM ของ notebook ที่ใช้มีขนาดจำกัดคือ 8 GB ดังนั้นในการใช้งานผมจะพยายามใช้วิธี สร้าง VM และทำอะไรอื่นๆที่ใช้ resource ประหยัดที่สุด สิ่งหนึ่งที่ผมรู้จากประสบการณ์คือ novnc ที่ OpenStack ใช้รันเป็น VM console เพื่อให้ นศ login เข้า VM หรือใช้ VM ทาง browser ได้นั้นใช้ CPU resource และ network มากกว่าการ ssh ดังนั้นหลังจากสร้าง ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 6)

Blog ก่อนหน้า Part 5 ใน Blog นี้เราจะแสดงการติดตั้ง openstack neutron และ horizon และ configure neutron ให้เป็นแบบ Distributed Virtual Router (DVR) 1. ตืดตั้ง nuetron database และ endpoint บน controller: รัน stage 21 และ 22 เพื่อสร้าง neutron database และ endpoints $ $ pwd /home/openstack/OPSInstaller/controller $ $ /bin/bash ./exe-stage21-USER-neutron-database.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as a user. 1. create neutron ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 5) 1

Blog ก่อนหน้า Part 4 1. ติดตั้ง nova ตอนนี้เราอยู่ที่ directory /home/openstack/OPSInstaller/controller ผมจะรัน script ถัดไปอันดับที่ 16 คือสร้าง nova database ตามด้วยอันดับ 17 สร้าง nova endpoint $ pwd /home/openstack/OPSInstaller/controller $ $ /bin/bash ./exe-stage16-USER-nova-database.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as user. 1. create nova database tables...press $ $ /bin/bash ./exe-stage17-USER-nova-endpoints.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as user. 1. create nova user and ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 4) 1

Blog ก่อนหน้า Part 3 1. ติดตั้ง keystone บน controller $ /bin/bash ./exe-stage08-USER-keystone-database.sh $ sudo /bin/bash ./exe-stage09-SUDO-keystone.sh $ เมื่อเรียกใช้ script นี้จะได้ print out ต่อไปนี้ $ /bin/bash ./exe-stage10-USER-service-endpoints.sh /home/openstack/OPSInstaller/controller Run this script as a user. * create Identity service and endpoint...press ผลของคำสั่ง: openstack service create \ --name keystone --description "OpenStack Identity" identity +-------------+----------------------------------+ | Field | Value ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 3) 1

Blog ก่อนหน้านี้ Part 2 ผมจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง software ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ก่อนที่จะติดตั้ง components ต่างๆ คราวที่แล้วเราติดตั้ง script บน controller network และ compute โดยการโยน tar ball ไปที่นั่นแล้วแตกมัน ผมจะขอเข้าไปที่เครื่อง controller ก่อน 1. update ubuntu เพื่อความสะดวก ผมขอแนะนำให้ นศ ปรับให้ openstack login account สามารถเรียก sudo ได้โดยไม่ต้องป้อน password โดยการเข้าไปเปลี่ยนไฟล์ /etc/sudoers ของทุกเครื่อง ด้วยการรัน script files/adjustsudoer.sh On controller host $ cd $HOME/OPSInstaller/controller $ cat files/adjustsudoer.sh cp /etc/sudoers ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 2) 1

Blog ก่อนนหน้านี้ Part 1 1. สร้างคำสั่งที่จะใช้ในการติดตั้งบน controller network และ compute hosts ขณะนี้เราอยู่ใน directory /home/openstack/openstack-mitaka-installer/ หรือ $HOME/openstack-mitaka-installer/ หลังจากกำหนดค่าในไฟล์ install-paramrc.sh แล้ว ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ หมายเหตุ: เวลาทำขั้นตอนเหล่านี้ผมแนะนำให้ นศ ใช้ putty หรือ ssh login เข้าเครื่อง controller ทาง 192.168.90.77 หรือทาง vbox’s Host only network นั่นเอง เพราะ puuty กับ ssh จะทำให้การ cut & paste สะดวก $ pwd /home/openstack/openstack-mitaka-installer/ $ ./exe-config-installer.sh คำสั่งนี้จะ propagate ค่าของ ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 1) 1

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 1)
ใน Blog นี้ ผมจะพยายามติดตั้ง OpenStack Mitaka บนเครื่อง notebook ที่มี RAM 8G เราจะใช้ virtualbox สร้าง host ที่จะใช้ติดตั้งขึ้น 4 nodes ได้แก่ gateway controller network และ compute หลังจากนั้นผมจะติดตั้ง scripts จาก git branch ที่ชื่อว่า openstack-mitaka-compact-installer ของ https://github.com/kasidit/openstack-mitaka-installer [1] และนำมาปรับให้ใช้กับ 4 hosts แทนที่จะเป็น 5 hosts แบบดั้งเดิม 1. Spec ของ vbox vm (ในที่นี้เราจะเรียกว่า host vm) ทั้ง 4 เครื่องที่จะใช้ในการติดตั้ง เครื่องทั้งสี่ที่เราจะใช้จะถูกจัดให้มีการเชื่อมต่อกันดังภาพที่ 1 ภาพที่ ...

แหล่งข้อมูล ARP Responder: OpenStack ป้องกัน ARP loop อย่างไร

ผมพยายามหาข้อมูลว่า OpenStack neutron ป้องกัน ARP looping อย่างไร เพราะ topology ของ OpenStack Data Tunnel Network ที่เชื่อมต่อ network nodes และ compute nodes เป็นแบบ All-to-All นั่นคือ ทุกอันมี GRE/VXLAN tunnel ถึงกันและกันหมด จนกระทั่งผมไปพบคำอธิบายที่เขียนได้ดีและชัดเจนที่ Blog Post ของ Assaf Muller ที่ [1] และ ARP Responder ที่ [2] และ [3] อ้างอิง [1] https://assafmuller.com/2014/05/21/ovs-arp-responder-theory-and-practice/ [2] https://review.openstack.org/#/c/49227 [3] https://wiki.openstack.org/wiki/Ovs-flow-logic#OVS_flows_logic_with_local_ARP_responder

การสร้าง openvswitch network ด้วย GRE tunneling สำหรับ Qemu/KVM virtual machines

การสร้าง openvswitch network ด้วย GRE tunneling สำหรับ Qemu/KVM virtual machines
ใน blog นี้เราจะศึกษาการสร้าง openvswitch network และสร้าง GRE tunnel อ้างอิงวิธีการตามที่ระบุใน blog [1] ของ scott lowe 1. สร้าง host vm’s ด้วย virtualbox ในที่นี้เราจะสร้าง virtual box (vbox) virtual machines ขึ้นสองเครื่องชื่อ host1 และ host2 เพื่อรัน virtual machines cirros1 cirros2 cirros3 cirros4 บนเครื่องทั้งสองด้วย qemu-kvm software ดังภาพที่ 1 ภาพที่ 1 เครื่อง host1 และ host2 มีสเปค(ตัวอย่าง)ดังนี้ CPU: 2 cores, RAM: 2.5GB Disk: ...

การขยายขนาด partition บน windows 2

การขยายขนาด partition บน windows
ตัวอย่างรัน instance Windows 10 ที่มีขนาด m1.medium จะได้พื้นที่ดิสก์ขนาด 40GB เราจะเข้าไปขยายขนาด partition ใน VM ให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด 40GB 1. เข้าไปที่ Control Panel > System and Security จากนั้นดูที่ Administrative Tools เลือก Create and format hard disk partitions 2. คลิ๊กขวาที่ไดรฟ์ C: แล้วเลือก Extend Volume 3. ต้องการขยาย ไดรฟ์ C: โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมด คลิ๊ก Next (หรือกำหนดขนาดใหม่ตามต้องการ) 4. เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ ไดรฟ์ C: ใหม่ที่มีขนาดเกือบ 40GB ถ้าไม่ต้องการขยายไดรฟ์ C: จะใช้พื้นที่ว่าง ...