การ compile และรัน brotli บน ubuntu

$ sudo apt-get install python2.7-dev $ git clone https://github.com/google/brotli.git $ cd brotli $ sudo python setup.py install $ cd tests $ make $ cd ../tools $ ./bro --help

การกำหนดค่าความเร็ว Network Interface

การกำหนดค่าความเร็วของ network interfaces eth1 และ eth2 ให้เป็น 1000 Mbps บนระบบ ubuntu ใช้คำสั่ง # ethtool -s eth1 speed 1000 duplex full # ethtool -s eth2 speed 1000 duplex full จากนั้นตรวจสอบความเร็วด้วย iperf