การขยายขนาด partition บน windows 2

การขยายขนาด partition บน windows
ตัวอย่างรัน instance Windows 10 ที่มีขนาด m1.medium จะได้พื้นที่ดิสก์ขนาด 40GB เราจะเข้าไปขยายขนาด partition ใน VM ให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด 40GB 1. เข้าไปที่ Control Panel > System and Security จากนั้นดูที่ Administrative Tools เลือก Create and format hard disk partitions 2. คลิ๊กขวาที่ไดรฟ์ C: แล้วเลือก Extend Volume 3. ต้องการขยาย ไดรฟ์ C: โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมด คลิ๊ก Next (หรือกำหนดขนาดใหม่ตามต้องการ) 4. เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ ไดรฟ์ C: ใหม่ที่มีขนาดเกือบ 40GB ถ้าไม่ต้องการขยายไดรฟ์ C: จะใช้พื้นที่ว่าง ...

การขยายขนาด partition บน linux 2

ตัวอย่างรัน instance ที่มีขนาด m1.small จะได้พื้นที่ดิสก์ขนาด 20GB เราจะต้องเข้าไปขยายขนาด partition ใน VM ให้มีขนาด 20GB 1. ดูขนาดดิสก์ ubuntu@ubuntu:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 982M 0 982M 0% /dev tmpfs 201M 3.2M 197M 2% /run /dev/vda1 7.8G 1.8G 5.6G 25% / tmpfs 1001M 0 1001M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs ...

สิ่งที่ควรรู้และการแก้ปัญหาเบื่องต้นเมื่อใช้งานระบบ sciencecloud 1

1. การเปลี่ยนชื่อ hostname เมื่อสร้าง instance บน DHCP network เนื่องจากระบบ sciencecloud ใช้ openstack newton ซึ่งมีการ assign ชื่อ host ให้กับ instance เมื่อคุณสร้างและกำหนดให้ NIC1 เชื่อมต่อกับ self-service local network ที่เป็นแบบ DHCP ดังนั้นเมื่อเริ่มเข้าใช้งานคุณจะสังเกตุว่าเมื่อ login เข้าสู่ระบบ hostname ที่โชวที่ command line prompt จะเป็น “host-192-168-3-4” ซึ่งมี fixed ip คือ 192.168.3.4 แต่เมื่อ cat ดูค่าในไฟล์ /etc/hostname และ /etc/hosts จะมีชื่อ host เป็น ubuntu ดังภาพ ubuntu@host-192-168-3-4:~$ cat ...

การติดตั้งและใช้งาน kvm (qemu) แบบ โบราณ ด้วย command line ล้วนๆ บน ubuntu

การติดตั้งและใช้งาน kvm (qemu) แบบ โบราณ ด้วย command line ล้วนๆ บน ubuntu
1. เตรียมเครื่อง host ที่จะใช้ติดตั้ง หมาบเหตุ: ในกรณีที่คุณใช้ VM instance ในระบบ sciencecloud ขอให้อ่าน ข้อควรรู้ Notices นี้ประกอบ ให้เปลี่ยน source repository ใน /etc/apt/sources.list จาก us.arch* เป็น th.arch* และ update repository ด้วยคำสั่ง $ sudo sed -i "s/us.arch/th.arch/g" /etc/apt/sources.list $ sudo apt-get update ถ้าคุณขี้เกียจพิมพ์ password ทุกครั้งที่ใช้ sudo ก็ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้หลัง comment “# Allow members of group sudo to execute any command” (หรือพูดประมาณนี้) $ ...