การกำหนดค่า Network Interface Card บน ubuntu 16.04

ในที่นี้ผมจะสร้าง virtual machine (vm) ด้วย virtual box และติดตั้ง ubuntu 16.04 โดย นศ สามารถดู youtube video ประกอบได้ที่ https://youtu.be/aurv1w9KKNw ใน vm นี้เรากำหนดให้ VM นั้นติดต่อกับโลกภายนอกดังนี้ Network Interface Card 1 ติดต่อแบบ Bridge Network กัน LAN ที่เครื่อง host รันอยู่ และใช้ DHCP client เพื่อ get IP จาก DHCP server ของ 10.100.20.0/24 network Network Interface Card 2 เชื่อมต่อกับ vm เครื่องอื่นผ่าน vbox’s internal ...

การ Compile และติดตั้ง qemu 2.8.0 บน ubuntu 16.04 server

ผมจะคอมไฟล์และติดตั้ง qemu-kvm ใน account ของผมที่ /home/kasidit/software/qemu-280 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ล้อกอินเข้า account สร้าง directory และดาวน์โหลด source code $ pwd /home/kasidit $ mkdir software $ mkdir software/qemu-280 $ cd software/qemu-280 $ wget http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-2.8.0.tar.bz2 $ 2. แตกไฟล์ $ pwd /home/kasidit/software/qemu-280 $ bunzip2 qemu-2.8.0.tar.bz2 $ tar xvf qemu-2.8.0.tar $ 3. เช็คว่ามี gcc อยู่หรือยัง ถ้าไม่มีก็ติดตั้ง C compiler ถ้ามีจะได้แบบข้างล่าง ถ้าไม่มี ubuntu จะบอกให้ติดตั้ง ...