แนะแนว Chat Project Part 1: เริ่มต้นสร้างโปรแกรม Echo Client Server

จากโจทย์ CS348 Project ที่ http://vasabilab.cs.tu.ac.th/files/CS348_Project.pdf แนวทางการทำ Project ขอให้ นศ พยายามมองปัญหาจากจุดที่ง่ายที่สุดหรือคุ้นเคยที่สุดและค่อยๆขยายไปทีละขั้น เนื่องจากโจทย์และเนือหาวิชานี้เป็นโจทย์ระดับบัณฑิตศึกษาดังนั้นผมจึงคาดหวังให้ นศ ทำเท่าที่จะทำได้และค่อยๆเรียนรู้ไปในขณะเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จหมดทุกโจทย์ ถ้าทำได้ก็ดีมากแต่ถ้าติดปัญหาก็ไม่เป็นไรขอให้พยายามหาปัญหาและตั้งคำถามที่บรรยายปัญหาเหล่านั้น ถ้ามีเวลาก็ส่งคำถามเหล่านั้นมาถามผมหรือเข้ามาถามก็ได้ หรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้บรรยายปัญหาและเขียนแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมในรายงาน ขั้นตอนแรกสุดคือการสร้าง Echo Client และ Server ก่อนและหลังจากนั้นให้ขยายเป็นโปรแกรม Chat Client และ Server 1. Echo Client ไปสู่ Chat Client จากตัวอย่างที่ให้ไว้ใน socket-code.tar.gz นศ อาจใช้โปรแกรม echo-client-select.c ข้างล่างนี้เป็น Echo Client ... #define SERV_IP "127.0.0.1" #define SERV_PORT 18800 #define MAXLINE 100 int client_shutdown_flag = 0; ...