ศึกษา btrfs และการใช้ volume snapshot เบื้องต้น

ดูได้ที่ youtube playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PLmUxMbTCUhr57iyWg8UAZsEXQ9_lX3Ca5