ขอเชิญร่วมสัมมนา OpenStack Tutorial on July 21 – 23, 2014

ห้องปฏิบัติการวิจัย vasabilab ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดการอบรม OpenStack Tutorial และ OpenStack Birthday Party ในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23  กรกฎาคม 2557 ที่ ตึก บร 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีกำหนดการข้างล่าง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ kasiditchanchio@gmail.com และจองที่นั่งได้โดยใส่ข้อมูลที่ Registration Web Page หรือส่ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงานในสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ kasiditchanchio@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ภาษาที่ไช้ในการอบรม: ไทย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,000 บาท สำหรับ บุคคลทั่วไป

นิสิต นักศึกษา สามารถเข้าอบรมได้ฟรี

เมื่อจบการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate of OpenStack Training จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณ Sponsors:


 

Vasabilab and the department of Computer Science at Thammasat University would like to invite anyone, who are interested in OpenStack cloud management system, to attend the OpenStack tutorial and 4th OpenStack birthday party from July 21 to 23, 2014. The tutorial venue locates at the Department of Computer Science, Thammasat University Rangsit Campus.

To attend, please fill out the registration form or send an email clearly state your first name, last name, affiliation, and phone number to kasiditchanchio@gmail.com by July 15, 2014

Language: Thai

Registration fee: 1,000 baths (30.5 USD) for IT professionals

No registration fee for students

Our Sponsors:


กำหนดการ :

Tentative Tutorial Schedule:

Day 1: July 21, 2014

 • 9:30 – 9:45 : คณบดีกล่าวเปิดงาน
 • 9:45 – 10:00 : Introduction to Cloud Computing and OpenStack
 • 10:00 – 10:30 : OpenStack Architecture I
 • 10:30 – 10:45 : พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10:45 – 12:00 : OpenStack Demo
         Nova: Creating and using virtual machines
         Basic Networking and Security Groups
         Glance: Creating virtual machine images
         Cinder: Block Storage
         Heat: Orchestration
 • 12:00 – 13:30 : รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 – 14:00 : อธิบาย OpenStack Installation Setting
 • 14:00 – 15:00 : Hand-on Lab 1: install OpenStack
 • 15:00 – 15:15 : พักรับประทานอาหารว่าง
 • 15:15 – 16:30 : Hand-on Lab 2: upload image
         Hand-on Lab 2: create web server VM

Day 2: July 22, 2014

 • 9:30 – 10:15 : OpenStack Architecture II
 • 10:15 – 10:30 : พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10:30 – 12:00 : แนะนำ Heat template และแสดงการใช้งานเบื้องต้น
         Hand-on Lab 3: create volume (cinder)
         Hand-on Lab 3: create cluster
 • 12:00 – 14:00 : รับประทานอาหารกลางวัน และร่วมงาน 4th OpenStack Birthday Party
 • 14:00 – 16:30 : Hand-on Lab 5: OpenStack Administration, OpenStack Programming Interfaces

Day 3: July 23, 2014

 • 9:30 – 10:30 : GOT’s Data Protection and Replication
 • 10:30 – 10:45 : พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10:45 – 11:45 : Dell’s End to End Solutions on OpenStack
 • 11:45 – 12:00 : มอบประกาศนียบัตร
 • 12:00 – 13:30 : รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 – 15:30 : Discussion

Leave a Reply