การเข้าถึง VM Instance ในระบบ sushicloud ด้วย Remote Desktop Connection

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ sushicloud แล้ว ถ้าท่านต้องการสร้าง window vm ก็ให้เลือกอิมเมจ window-8-sushicloud

2. เมื่อ vm รันแล้วก็ล๊อกอิน และกดที่ปุ่ม network icon ที่อยู่บนแถบล่างขวาใกล้กับวันเวลา

3. กดที่แถบ VPN connection to science cloud และป้อน vpn username และ password ของท่าน

4. หลังจากนั้น ให้หา IP address 10.100.x ที่ VPN server กำหนดให้กับ VM

5. กำหนด Allow remote desktop connection

5. ใช้ Remote Destop Connection client บนเครื่อง notebook ของคุณ connect ไปที่ IP นั้น ท่านก็จะได้เข้าถึงหน้าจอของ VM โดย remote desktop protocol

Leave a Reply