การ patch bash บน linux เพื่อแก้ปัญหา shellshock vulnerability

จากปัญหา shellshock vulnerability บน bash shell ตามที่รายงานในที่ต่างๆ ขอแนะนำเว็บ

http://www.linuxnews.pro/patch-bash-shell-shock-centos-ubuntu/

เพื่อให้ผู้ไช้ระบบ Linux update patch โดยเร็ว สำหรับ ubuntu ให้ทำดังนี้

 

sudo aptget update && sudo aptget install onlyupgrade bash

 

โปรดทดสอบ หลังจาก patch ด้วย

Leave a Reply