การ compile และรัน tlc-kvm บน ubuntu 15.10 2

 1. Install software on Ubuntu 15.10 as mentioned at http://sciencecloud-community.cs.tu.ac.th/?p=189
 2. Obtain
  tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar
  
 3. tar xvf tlc-kvm-aco-1.5.1.x.tar
  cd tlc-kvm-1.5.1.x
  
 4. vi Makefile.target
  

  Add “LIBS+=lrt” under the “LIBS+=lz” line if it is not already there.

 5. ./configure --disable-libiscsi
  
 6. make
  sudo make install
  

2 thoughts on “การ compile และรัน tlc-kvm บน ubuntu 15.10

 1. kasidit Reply kasidit Jan 12,2016 9:31 pm

  In file qemu-option.texi, replace starting at line 1294

  @table @list
  ...
  @end table
  

  with

  @table @code
  @item sheepdog:
  @item sheepdog::
  @item sheepdog::
  @item sheepdog:::
  @item sheepdog::::
  @item sheepdog::::
  @end table
  
 2. kasidit Reply kasidit Jan 12,2016 9:39 pm

  In files qemu-doc.html, qemu-doc.texi and qemu.pod, replace

  .. Sch.tz
  

  with

  .. Schutz
  

Leave a Reply