การ compile และรัน brotli บน ubuntu

$ sudo apt-get install python2.7-dev
$ git clone https://github.com/google/brotli.git
$ cd brotli
$ sudo python setup.py install
$ cd tests
$ make
$ cd ../tools
$ ./bro --help

Leave a Reply