การติดตั้งและใช้ openvpn บน ubuntu

จาก http://askubuntu.com/questions/460871/how-to-setup-openvpn-client/461003

1. ติดตั้ง openvpn client ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install openvpn

2. ให้ก๊อปปี้ไฟล์ pfSense-udp-1194-config.ovpn ไปไว้ที่ directory ของคุณจะเป็น $HOME หรือ Desktop หรือ .ssh ก๋ได้ (ผมนำไปวางไว้ที่ .ssh แต่คุณจะวางไว้ที่ไหนก้ได้)

3. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ openvpn server ของมหาวิทยาลัย

sudo openvpn --config .ssh/pfSense-udp-1194-config.ovpn

หลังจากนั้นมันจะถาม username คือรหัส นศ และพาสเวริดของคุณ (เหมือนที่ใช้กับสำนักทะเบียน) เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นว่า

Initialization Sequence Completed

4. ให้เปิดอีก terminal window และล๊อกอินเข้าเครื่องในมหาลัยได้

Leave a Reply