1. สร้าง vbox VM สำหรับติดตั้ง OpenStack Newton: เครื่อง Gateway 1

เบื้องต้น เราจะสร้าง ubuntu 16.04.1 virtual machine ด้วย virtual box โดยกำหนดให้ network ของ NIC แรกหรือ eth0 เป็น NAT หรือ Bridge network ก็ได้และกำหนดให้มี Hard Disk ขนาด 16 – 32 GB

นศ สามารถใช้ virtualbox (vbox) ได้ทั้งบนระบบ Windows (หรือ Ubuntu) ในห้อง ปฎิบัติการ 107 อาคาร บร.2 ขอให้ นศ รัน vbox และเลือกเมนู File แล้วตามด้วย “Preference” หลังจากนั้นให้เป็น Default Directory เป็น ไดเรคตอรี่ “D:\cs645\”

เพื่อประหยัดเวลาในการสร้าง VM บนเครื่องของ นศ ใน Directory นั้นจะมีไฟล์ชื่อ ubuntu-16.04.1-orig-appliance.vmdk อยู่ ให้ นศ เลือก Import Appliance โดยใช้เมนูของ vbox เพื่ออ่าน ubuntu-16.04.1-orig VM เข้าสู่ระบบ และให้เลือกติ้กถูกบนกล่อง Reinitialize MAC Address ด้วย

หลังจาก import เสร็จแล้ว เราจะสร้าง Host และ Network จำลองสำหรับติดตั้ง OpenStack โดยมีขั้นตอนดังนี้

หนึ่ง: ให้รัน ubuntu-16.04.1-orig และใหสร้าง snapshot ชื่อว่า fresh-install เพื่อเก็บ disk image ของ ubuntu ที่ยังไม่มีการติอตั้งซอฟต์แวร์ใดๆเพื่อเรียกสถานะนี้คืนในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง OpenStack ขึ้นในอนาคต

vbox-snapshot

ภาพ a.1 การทำ VM snapshot บน virtualbox

หลังจากนั้นให้ปิดเครื่อง (เลือก menu Close แล้วตามด้วย Power Off หรือวิธีใดก็ได้)

สอง: โคลนเครื่อง ubuntu-16.04.1-orig โดยเลื่อน mouse ไปบน icon ของ ubuntu-16.04.1-orig แล้วกดปุ่มทางด้านขวาของ mouse จะเกิด menu ขึ้นดังภาพ a.2
cloning
ภาพ a.2 การ clone VM บน virtualbox

ให้เลื่อน cursor ของ mouse ไปชี้ที่ “clone” แล้วกดเลือกก็จะมี window สำหรับ clone VM ขึ้นดังภาพ a.3 ให้เปลี่ยนชื่อ VM เป็น gateway และเลือกกาเครื่องหมายถูกบนกล่อง “Reinitialize the MAC address of all network cards” เพื่อกำหนดค่า MAC address ของ NIC ทุกอันใหม่ หลังจากนั้นให้เลือก Next
clone-gateway
ภาพ a.3 VM Cloning window

vbox จะแสดง window ใหม่ขึ้นดังภาพ a.4 ให้เลือก “Full Clone” แล้วกด Next (คำถาม: “Full Clone” ต่างจาก “Linked Clone” อย่างไร อะไรคือข้อดีข้อเสีย)
full-done
ภาพ a.4 VM Cloning option 1

ใน window ถัดไปดังภาพ a.5 ให้เลือก “current machine state” (คำถาม: ต่างจาก “Everything” อย่างไร อะไรคือข้อดีข้อเสีย) และกด “Clone”
current-state
ภาพ a.5 VM Cloning option 2

หลังจากนั้น vbox จะ clone VM และได้ VM ใหม่ชื่อ “gateway” ในภาพ a.6
gateway-vm-1
ภาพ a.6 gateway VM

สาม: Config เครื่อง gateway ก่อนที่จะทำต่อ ขอให้ นศ ทราบว่าเครื่อง gateway เป็นเครื่องที่เราจำลองขึ้นมาเป็นตัวแทนของ gateway หรือ router ของ network ขององค์กรที่ นศ ต้องการติดตั้ง OpenStack Cloud เท่านั้น

ในการติดตั้งเพื่อใช้งานจริง เราจะพิจารณาเป็นสองกรณี ได้แก่ Private Cloud และ Public Cloud ในกรณีที่ นศ ต้องการติดตั้ง OpenStack เพื่อใช้งานเป็น Private Cloud ภายใน intranet ขององค์กร นศ จะแทน gateway ด้วย network gateway หรือ router ของ intranet ขององค์กร ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง OpenStack Cloud เพื่อให้บริการ Public Cloud เครื่อง Gateway นี้ก็อาจเป็น router ของ ISP ที่องค์กรใช้บริการก็ได้

เพื่อความง่ายในการศึกษาการติดตั้งระบบเราจะใช้ gateway สำหรับจำลอง network ที่จะให้บริการต่อไปนี้กับเครื่อง Host ต่างๆของ OpenStack

 • ให้บริการที่ทำให้ management network ของ OpenStack สามารถสื่อสารออก Internet ได้ (โดยใช้ DNAT บนเครื่อง gateway)
 • ให้บริการ External Network สำหรับ network node และ compute node ที่ให้บริการ Network High Availability แบบ Distributed Virtual Router (โดยใช้ DNAT บนเครื่อง gateway)
 • ให้บริการที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง OpenStack Dashboard บนเครื่อง Controller ได้ (โดยใช้ pptp VPN บนเครื่อง gateway)

ในที่นี้เราจะ Config เครื่อง gateway ที่เพิ่ง Clone มาให้มี vbox configuration โดยเลือก “Setting” ต่อไปนี้

 • Memory: 512 MB – 1 GB
 • Processor: 1 – 2 cores
 • Network: ให้มี 2 Adapters และแต่ละอันมี configuration คล้ายกับในภาพ a.6
  • Adapter type: “Bridge Adapter”
  • Promiscuous Mode: “Allow All”

adapter
adapter2
ภาพ a.6 Network Adapter configuration สำหรับเครื่อง gateway

หลังจากนั้้นให้ Start VM และ login เข้าสู่เครื่องด้วย username “openstack” และ password “openstack” (หรือใช้ค่าอื่นในกรณีที่ นศ ติดตั้ง ubuntu VM ของตนเอง)

เราจะติดตั้ง DNAT gateway และ pptp VPN server ดังจะได้บรรยายใน ฺBlog post ถัดไป

One comment on “1. สร้าง vbox VM สำหรับติดตั้ง OpenStack Newton: เครื่อง Gateway

 1. Pingback: แนะแนวการติดตั้ง OpenStack Newton ตาม Installation Manual ← Science Cloud Community

Leave a Reply