การหาชื่อ Network Adapter ของ ubuntu 16.04 server 1

ผมต้อง configure ค่าใน /etc/network/interfaces แต่ปัญหาคือผมจะรู้ได้อย่างไรว่า network interfaces (หรือ nic) เพราะใน ubuntu ใหม่นี้ไม่ได้ใช้ eth0 และ eth1 แล้ว หลังจากหาจากกูเกิ้ล พบว่าต้องใช้คำสั่ง

$ ls /sys/class/net

ซึ่งจะได้รายชื่อ nic ตามชื่อไฟล์ในภาพ b.1 ที่จะได้ว่า Adapter 1 มีชื่อว่า “enp0s3” และ Adapter 2 มีชื่อว่า “enp0s8”
nic-names
ภาพ b.1 nic’s names

One comment on “การหาชื่อ Network Adapter ของ ubuntu 16.04 server

  1. Pingback: 2. ทำให้เครื่อง ubuntu 16.04 เป็น DNAT gateway และ pptp VPN server ← Science Cloud Community

Leave a Reply