การขยายขนาด partition บน windows 2

ตัวอย่างรัน instance Windows 10 ที่มีขนาด m1.medium จะได้พื้นที่ดิสก์ขนาด 40GB เราจะเข้าไปขยายขนาด partition ใน VM ให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด 40GB

1. เข้าไปที่ Control Panel > System and Security จากนั้นดูที่ Administrative Tools เลือก Create and format hard disk partitions
resize_disk_win10_1

2. คลิ๊กขวาที่ไดรฟ์ C: แล้วเลือก Extend Volume
resize_disk_win10_2

3. ต้องการขยาย ไดรฟ์ C: โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมด คลิ๊ก Next (หรือกำหนดขนาดใหม่ตามต้องการ)
resize_disk_win10_3

4. เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ ไดรฟ์ C: ใหม่ที่มีขนาดเกือบ 40GB
resize_disk_win10_4

ถ้าไม่ต้องการขยายไดรฟ์ C: จะใช้พื้นที่ว่าง 20GB สร้างเป็น partition ใหม่ก็ได้

2 thoughts on “การขยายขนาด partition บน windows

  1. Pingback: สิ่งที่ควรรู้และการแก้ปัญหาเบื่องต้นเมื่อใช้งานระบบ sciencecloud ← Science Cloud Community

  2. Pingback: การใช้งานระบบ Science Cloud (OpenStack Newton) ← Science Cloud Community

Leave a Reply