แหล่งข้อมูล ARP Responder: OpenStack ป้องกัน ARP loop อย่างไร

ผมพยายามหาข้อมูลว่า OpenStack neutron ป้องกัน ARP looping อย่างไร เพราะ topology ของ OpenStack Data Tunnel Network ที่เชื่อมต่อ network nodes และ compute nodes เป็นแบบ All-to-All นั่นคือ ทุกอันมี GRE/VXLAN tunnel ถึงกันและกันหมด

จนกระทั่งผมไปพบคำอธิบายที่เขียนได้ดีและชัดเจนที่ Blog Post ของ Assaf Muller ที่ [1] และ ARP Responder ที่ [2] และ [3]

อ้างอิง

 
[1] https://assafmuller.com/2014/05/21/ovs-arp-responder-theory-and-practice/ 
[2] https://review.openstack.org/#/c/49227
[3] https://wiki.openstack.org/wiki/Ovs-flow-logic#OVS_flows_logic_with_local_ARP_responder

Leave a Reply