การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 5) 1

Blog ก่อนหน้า Part 4

1. ติดตั้ง nova

ตอนนี้เราอยู่ที่ directory /home/openstack/OPSInstaller/controller ผมจะรัน script ถัดไปอันดับที่ 16 คือสร้าง nova database ตามด้วยอันดับ 17 สร้าง nova endpoint

$ pwd
/home/openstack/OPSInstaller/controller
$ 
$ /bin/bash ./exe-stage16-USER-nova-database.sh
/home/openstack/OPSInstaller/controller
Run this script as user.

1. create nova database tables...press
$
$ /bin/bash ./exe-stage17-USER-nova-endpoints.sh
/home/openstack/OPSInstaller/controller
Run this script as user.
1. create nova user and endpoint...press
+-----------+----------------------------------+
| Field   | Value              |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | 2e8193a1dc3044429f0c953d96f49b4e |
| enabled  | True               |
| id    | 508a9d45f0644c8bbc3816eaf67f86b7 |
| name   | nova               |
+-----------+----------------------------------+
+-------------+----------------------------------+
| Field    | Value              |
+-------------+----------------------------------+
| description | OpenStack Compute        |
| enabled   | True               |
| id     | ececf4f435704e9bb53b7eb08ce4eb6a |
| name    | nova               |
| type    | compute             |
+-------------+----------------------------------+
+--------------+-------------------------------------------+
| Field    | Value                   |
+--------------+-------------------------------------------+
| enabled   | True                   |
| id      | 4878d5ec34144cd7927b27195511e9e1     |
| interface  | public                  |
| region    | RegionOne                 |
| region_id  | RegionOne                 |
| service_id  | ececf4f435704e9bb53b7eb08ce4eb6a     |
| service_name | nova                   |
| service_type | compute                  |
| url     | http://controller:8774/v2.1/%(tenant_id)s |
+--------------+-------------------------------------------+
+--------------+-------------------------------------------+
| Field    | Value                   |
+--------------+-------------------------------------------+
| enabled   | True                   |
| id      | 2384455c4a9f4bb7b08bd211e0f34573     |
| interface  | internal                 |
| region    | RegionOne                 |
| region_id  | RegionOne                 |
| service_id  | ececf4f435704e9bb53b7eb08ce4eb6a     |
| service_name | nova                   |
| service_type | compute                  |
| url     | http://controller:8774/v2.1/%(tenant_id)s |
+--------------+-------------------------------------------+
+--------------+-------------------------------------------+
| Field    | Value                   |
+--------------+-------------------------------------------+
| enabled   | True                   |
| id      | f147801b856e47e694cd78c5fc2d7015     |
| interface  | admin                   |
| region    | RegionOne                 |
| region_id  | RegionOne                 |
| service_id  | ececf4f435704e9bb53b7eb08ce4eb6a     |
| service_name | nova                   |
| service_type | compute                  |
| url     | http://controller:8774/v2.1/%(tenant_id)s |
+--------------+-------------------------------------------+
$

หลังจากนั้นเราจะติดตั้ง nova ด้วย script อันดับ 18

$ sudo /bin/bash ./exe-stage18-SUDO-nova.sh
...
nova-api stop/waiting
nova-api start/running, process 4003
nova-consoleauth stop/waiting
nova-consoleauth start/running, process 4042
nova-scheduler stop/waiting
nova-scheduler start/running, process 4065
nova-conductor stop/waiting
nova-conductor start/running, process 4084
nova-novncproxy stop/waiting
nova-novncproxy start/running, process 4109
$ 

script นี้จะปิดท้ายด้วยการรัน agent ต่างๆของ nova

บน compute:
ในอันดับถัดไปเรา login ไปที่เครื่อง compute เพื่อติดตั้ง nova บนนั้นโดยรัน script อันดับที่ 19

$ ssh 10.0.0.31
password:...
$ ls
OPSInstaller OPSInstaller.tar
$ cd OPSInstaller/compute/
$
$ ls
clearlog.sh
exe-stage00-SUDO-update.sh
exe-stage03-SUDO-compute-preinstall.sh
exe-stage06-SUDO-compute-mysql.sh
exe-stage19-SUDO-nova-compute.sh
exe-stage29-SUDO-compute-neutron.sh
exe-stage35-SUDO-dvr-compute-conf.sh
exe-stage41-SUDO-odl-purge-neutron-ovs-plugin-compute.sh
exe-stage44-SUDO-odl-set-ovs-manager-compute.sh
exe-stage49-SUDO-odl-copy-ml2-compute.sh
exe-stageFIN-SUDO-postinstall.sh
files
header.txt
log
Temp
$

และรัน script 19 (คลิ้ก link เพื่อดูรายละเอียด) อันนี้จะใช้เวลาสักหน่อยเพราะ script จะ download “qemu” hypervisor

$ sudo /bin/bash ./exe-stage19-SUDO-nova-compute.sh
...
$
$ exit

บน controller:
สุดท้าย exit กลับไปที่ controller และรัน script 20 เพื่อทดสอบ nova (เนื่องจากผมลืมใส่มันลงใน scriptmap ผมจะพิมพ์ cat มันก่อนเรียกใช้ข้างล่าง)

$ cat ./exe-stage20-USER-verify-nova.sh
source ./admin-openrc.sh
openstack compute service list
$

รันมันและได้ผลดังนี้

$ /bin/bash ./exe-stage20-USER-verify-nova.sh
/home/openstack/OPSInstaller/controller
Run this script as a user.
1. verify nova
+----+------------------+------------+----------+---------+-------+----------------------------+
| Id | Binary      | Host    | Zone   | Status | State | Updated At         |
+----+------------------+------------+----------+---------+-------+----------------------------+
| 4 | nova-consoleauth | controller | internal | enabled | up  | 2016-12-22T17:32:39.000000 |
| 5 | nova-scheduler  | controller | internal | enabled | up  | 2016-12-22T17:32:42.000000 |
| 6 | nova-conductor  | controller | internal | enabled | up  | 2016-12-22T17:32:42.000000 |
| 7 | nova-compute   | compute  | nova   | enabled | up  | 2016-12-22T17:32:43.000000 |
+----+------------------+------------+----------+---------+-------+----------------------------+
$

อันดับถัดไป ติดตั้ง neutron

One comment on “การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 5)

 1. Pingback: การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 6) ← Science Cloud Community

Leave a Reply