การกำหนดค่า Network Interface Card บน ubuntu 16.04

ในที่นี้ผมจะสร้าง virtual machine (vm) ด้วย virtual box และติดตั้ง ubuntu 16.04 โดย นศ สามารถดู youtube video ประกอบได้ที่
https://youtu.be/aurv1w9KKNw
ใน vm นี้เรากำหนดให้ VM นั้นติดต่อกับโลกภายนอกดังนี้

  • Network Interface Card 1 ติดต่อแบบ Bridge Network กัน LAN ที่เครื่อง host รันอยู่ และใช้ DHCP client เพื่อ get IP จาก DHCP server ของ 10.100.20.0/24 network
  • Network Interface Card 2 เชื่อมต่อกับ vm เครื่องอื่นผ่าน vbox’s internal network ที่เราให้ชื่อว่า cs348net1 และให้ใช้ ststic IP address 10.0.0.11 บน 10.0.0.0/24 subnet network
  • Network Interface Card 3 เชื่อมต่อกับ vbox’s host only network ที่สร้างด้วย vbox’s “File–>Preference–>Network” menu ซึ่งได้รับการกำหนดโดย vbox ให้ใช้ 192.168.132.0/24 subnet เราจะกำหนดค่ามันให้ใช้ static IP address 192.168.132.11

NIC1 ใช้เชื่อมต่อ internet ในขณะที่ NIC2 ใช้เชื่อมต่อเครื่อง vm นี้และ vm เครื่องอื่นใน cs348net1 virtual network และ NIC3 ใช้ติดต่อระหว่าง windows 10 host กับ vm

Leave a Reply