คู่มือการติดตั้ง OpenStack Ocata แบบ multi-nodes DVR บน ubuntu 16.04

อ่านคู่มือการติดตั้งด้วย installation script และแบบ manual ได้ที่

https://github.com/kasidit/openstack-ocata-installer/

Leave a Reply