การสร้าง instance ที่เป็น Windows

ควรเลือก Flavor ขนาด medium ขึ้นไป เนื่องจากอิมเมจ Windows มีขนาดค่อนข้างใหญ่ การเลือก Flavor ขนาดเล็กกว่า medium อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง instance ได้
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและรัน instance ได้ในคู่มือการใช้งาน หน้า 10

Leave a Reply