การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 2) 1

Blog ก่อนนหน้านี้ Part 1 1. สร้างคำสั่งที่จะใช้ในการติดตั้งบน controller network และ compute hosts ขณะนี้เราอยู่ใน directory /home/openstack/openstack-mitaka-installer/ หรือ $HOME/openstack-mitaka-installer/ หลังจากกำหนดค่าในไฟล์ install-paramrc.sh แล้ว ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ หมายเหตุ: เวลาทำขั้นตอนเหล่านี้ผมแนะนำให้ นศ ใช้ putty หรือ ssh login เข้าเครื่อง controller ทาง 192.168.90.77 หรือทาง vbox’s Host only network นั่นเอง เพราะ puuty กับ ssh จะทำให้การ cut & paste สะดวก $ pwd /home/openstack/openstack-mitaka-installer/ $ ./exe-config-installer.sh คำสั่งนี้จะ propagate ค่าของ ...

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 1) 1

การติดตั้ง OpenStack Mitaka ด้วย VirtualBox บน Notebook ที่มี Ram 8 GB (Part 1)
ใน Blog นี้ ผมจะพยายามติดตั้ง OpenStack Mitaka บนเครื่อง notebook ที่มี RAM 8G เราจะใช้ virtualbox สร้าง host ที่จะใช้ติดตั้งขึ้น 4 nodes ได้แก่ gateway controller network และ compute หลังจากนั้นผมจะติดตั้ง scripts จาก git branch ที่ชื่อว่า openstack-mitaka-compact-installer ของ https://github.com/kasidit/openstack-mitaka-installer [1] และนำมาปรับให้ใช้กับ 4 hosts แทนที่จะเป็น 5 hosts แบบดั้งเดิม 1. Spec ของ vbox vm (ในที่นี้เราจะเรียกว่า host vm) ทั้ง 4 เครื่องที่จะใช้ในการติดตั้ง เครื่องทั้งสี่ที่เราจะใช้จะถูกจัดให้มีการเชื่อมต่อกันดังภาพที่ 1 ภาพที่ ...

แหล่งข้อมูล ARP Responder: OpenStack ป้องกัน ARP loop อย่างไร

ผมพยายามหาข้อมูลว่า OpenStack neutron ป้องกัน ARP looping อย่างไร เพราะ topology ของ OpenStack Data Tunnel Network ที่เชื่อมต่อ network nodes และ compute nodes เป็นแบบ All-to-All นั่นคือ ทุกอันมี GRE/VXLAN tunnel ถึงกันและกันหมด จนกระทั่งผมไปพบคำอธิบายที่เขียนได้ดีและชัดเจนที่ Blog Post ของ Assaf Muller ที่ [1] และ ARP Responder ที่ [2] และ [3] อ้างอิง [1] https://assafmuller.com/2014/05/21/ovs-arp-responder-theory-and-practice/ [2] https://review.openstack.org/#/c/49227 [3] https://wiki.openstack.org/wiki/Ovs-flow-logic#OVS_flows_logic_with_local_ARP_responder

การสร้าง openvswitch network ด้วย GRE tunneling สำหรับ Qemu/KVM virtual machines

การสร้าง openvswitch network ด้วย GRE tunneling สำหรับ Qemu/KVM virtual machines
ใน blog นี้เราจะศึกษาการสร้าง openvswitch network และสร้าง GRE tunnel อ้างอิงวิธีการตามที่ระบุใน blog [1] ของ scott lowe 1. สร้าง host vm’s ด้วย virtualbox ในที่นี้เราจะสร้าง virtual box (vbox) virtual machines ขึ้นสองเครื่องชื่อ host1 และ host2 เพื่อรัน virtual machines cirros1 cirros2 cirros3 cirros4 บนเครื่องทั้งสองด้วย qemu-kvm software ดังภาพที่ 1 ภาพที่ 1 เครื่อง host1 และ host2 มีสเปค(ตัวอย่าง)ดังนี้ CPU: 2 cores, RAM: 2.5GB Disk: ...

การขยายขนาด partition บน windows 2

การขยายขนาด partition บน windows
ตัวอย่างรัน instance Windows 10 ที่มีขนาด m1.medium จะได้พื้นที่ดิสก์ขนาด 40GB เราจะเข้าไปขยายขนาด partition ใน VM ให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด 40GB 1. เข้าไปที่ Control Panel > System and Security จากนั้นดูที่ Administrative Tools เลือก Create and format hard disk partitions 2. คลิ๊กขวาที่ไดรฟ์ C: แล้วเลือก Extend Volume 3. ต้องการขยาย ไดรฟ์ C: โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมด คลิ๊ก Next (หรือกำหนดขนาดใหม่ตามต้องการ) 4. เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ ไดรฟ์ C: ใหม่ที่มีขนาดเกือบ 40GB ถ้าไม่ต้องการขยายไดรฟ์ C: จะใช้พื้นที่ว่าง ...

การขยายขนาด partition บน linux 2

ตัวอย่างรัน instance ที่มีขนาด m1.small จะได้พื้นที่ดิสก์ขนาด 20GB เราจะต้องเข้าไปขยายขนาด partition ใน VM ให้มีขนาด 20GB 1. ดูขนาดดิสก์ ubuntu@ubuntu:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 982M 0 982M 0% /dev tmpfs 201M 3.2M 197M 2% /run /dev/vda1 7.8G 1.8G 5.6G 25% / tmpfs 1001M 0 1001M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs ...

สิ่งที่ควรรู้และการแก้ปัญหาเบื่องต้นเมื่อใช้งานระบบ sciencecloud 1

1. การเปลี่ยนชื่อ hostname เมื่อสร้าง instance บน DHCP network เนื่องจากระบบ sciencecloud ใช้ openstack newton ซึ่งมีการ assign ชื่อ host ให้กับ instance เมื่อคุณสร้างและกำหนดให้ NIC1 เชื่อมต่อกับ self-service local network ที่เป็นแบบ DHCP ดังนั้นเมื่อเริ่มเข้าใช้งานคุณจะสังเกตุว่าเมื่อ login เข้าสู่ระบบ hostname ที่โชวที่ command line prompt จะเป็น “host-192-168-3-4” ซึ่งมี fixed ip คือ 192.168.3.4 แต่เมื่อ cat ดูค่าในไฟล์ /etc/hostname และ /etc/hosts จะมีชื่อ host เป็น ubuntu ดังภาพ ubuntu@host-192-168-3-4:~$ cat ...

การติดตั้งและใช้งาน kvm (qemu) แบบ โบราณ ด้วย command line ล้วนๆ บน ubuntu

การติดตั้งและใช้งาน kvm (qemu) แบบ โบราณ ด้วย command line ล้วนๆ บน ubuntu
1. เตรียมเครื่อง host ที่จะใช้ติดตั้ง หมาบเหตุ: ในกรณีที่คุณใช้ VM instance ในระบบ sciencecloud ขอให้อ่าน ข้อควรรู้ Notices นี้ประกอบ ให้เปลี่ยน source repository ใน /etc/apt/sources.list จาก us.arch* เป็น th.arch* และ update repository ด้วยคำสั่ง $ sudo sed -i "s/us.arch/th.arch/g" /etc/apt/sources.list $ sudo apt-get update ถ้าคุณขี้เกียจพิมพ์ password ทุกครั้งที่ใช้ sudo ก็ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้หลัง comment “# Allow members of group sudo to execute any command” (หรือพูดประมาณนี้) $ ...

How to use “ifdown” & “ifup” change an IP address to a new address value defined in /etc/network/interfaces on ubuntu 16.04.1 2

It’s a bit different from ubuntu 14.04. Supposed you originally define an IP address for the enp0s3 nic on an ubuntu 16.04.1 box in figure e.1. ... auto enp0s3 iface enp0s3 inet static address 10.0.0.11 netmask 255.255.255.0 network 10.0.0.0 gateway 10.0.0.1 dns-nameservers 8.8.8.8 Figure e.1 “enp0s3″‘s original definition. Then, you want change the address to ...

การหาชื่อ Network Adapter ของ ubuntu 16.04 server 1

การหาชื่อ Network Adapter ของ ubuntu 16.04 server
ผมต้อง configure ค่าใน /etc/network/interfaces แต่ปัญหาคือผมจะรู้ได้อย่างไรว่า network interfaces (หรือ nic) เพราะใน ubuntu ใหม่นี้ไม่ได้ใช้ eth0 และ eth1 แล้ว หลังจากหาจากกูเกิ้ล พบว่าต้องใช้คำสั่ง $ ls /sys/class/net ซึ่งจะได้รายชื่อ nic ตามชื่อไฟล์ในภาพ b.1 ที่จะได้ว่า Adapter 1 มีชื่อว่า “enp0s3” และ Adapter 2 มีชื่อว่า “enp0s8” ภาพ b.1 nic’s names