การเปลี่ยนชื่อ host ใน ubuntu 16.04 server 1

การเปลี่ยนชื่อแบบถาวรให้ทำดังนี้ sudo vi /etc/hostname sudo vi /etc/hosts เปลี่ยนชื่อในไฟล์ข้างต้น และรัน sudo reboot

การติดตั้ง openvswitch บน ubuntu 14.04 ขึ้นไป 2

การติดตั้ง openvswitch บน ubuntu 14.04 ขึ้นไป
ถ้าเครื่อง host ที่ติดตั้ง openvswitch บน ubuntu 14.04 ขึ้นไปเป็นเครื่องจริง หรือเป็น VM ที่สร้างขึ้นบน virtual box การติดตั้ง openvswich ก็จะตรงไปตรงมา แต่ถ้าเครื่อง host ที่จะติดตั้งเป็น VM ที่รันขึ้นด้วย virsh และ KVM เช่นบนระบบ Cloud เช่น OpenStack การติดตั้งก็จะมีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม ดังที่จะได้กล่าวถึงท้าย blog นี้ ก่อนอื่นสมมุติว่า host ของคุณมี network interface card (nic) หนึ่งอันและเชื่อมต่อกับ DHCP network และคุณรันคำสั่งเหล่านี้ที่ console (ที่ๆคุณป้อนคำสั่งได้ถึงแม้ว่า เครื่องใช้ network ไม่ได้ ยกอาทิเช่น console ของ OpenStack instance) ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ $ ...

1. สร้าง vbox VM สำหรับติดตั้ง OpenStack Newton: เครื่อง Gateway 1

1. สร้าง vbox VM สำหรับติดตั้ง OpenStack Newton: เครื่อง Gateway
เบื้องต้น เราจะสร้าง ubuntu 16.04.1 virtual machine ด้วย virtual box โดยกำหนดให้ network ของ NIC แรกหรือ eth0 เป็น NAT หรือ Bridge network ก็ได้และกำหนดให้มี Hard Disk ขนาด 16 – 32 GB นศ สามารถใช้ virtualbox (vbox) ได้ทั้งบนระบบ Windows (หรือ Ubuntu) ในห้อง ปฎิบัติการ 107 อาคาร บร.2 ขอให้ นศ รัน vbox และเลือกเมนู File แล้วตามด้วย “Preference” หลังจากนั้นให้เป็น Default Directory เป็น ไดเรคตอรี่ “D:\cs645\” ...

A script to setup an ubuntu host as a gateway and pptp VPN server 2

Supposed you have an ubuntu box that has eth0 connected to internet and eth1 connected to an internal network. The following script can be used to turn this host into a DNAT gateway and a pptp VPN server. #!/bin/bash -x echo "Run as root or sudo" # echo "1. copy files“ cp files/sysctl.conf /etc/sysctl.conf sysctl ...

Map of OpenStack Mitaka Installation Instructions and Config Files 1

Map of OpenStack Mitaka Installation Instructions and Config Files
This document describes OpenStack Mitaka installation instructions and configuration files. We analyze the official installation guideline document and create 36 shell scripts to run on the controller, network, compute and compute1 nodes. These scripts can be grouped into 10 sets of different topics. They can be used as examples for manual installation. Please view them ...

OpenStack Mitaka and OpenDayLight Beryllium Integration 1

OpenStack Mitaka and OpenDayLight Beryllium Integration
By Kasidit Chanchio, Vasinee Siripoon, Somkiat Kosolsombat vasabilab In this document, we refer to a reference architecture depicted in Figure 1 below, where there are four ubuntu 14.04 machines running OpenStack Mitaka and one machine running OpenDayLight (ODL) Beryllium. The gateway machine is a simulated gateway of the network where OpenStack and ODL hosts reside. ...

OpenStack Tutorial and Birthday Party 2016 1

2016 OpenStack Tutorial and Birthday Party You are invited to attend the 2016 OpenStack Tutorial and Birthday Party at the department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Thammasat University (rangsit). Time: July 27 to July 29, 2016 Place: LC2 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Thammasat University Fee: 3,000 ...

TU153 สไลด์

TU 153 syllabus บทที่ 7 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ (version 1) Slide (pdf) บทที่ 8 การสื่อสารและระบบเครือข่าย (version 1) Slide (pdf) บทที่ 9 ระบบฐานข้อมูล (version 1) Slide (pdf) บทที่ 10 การรักษาความปลอดภัย (version 1) Slide (pdf) บทที่ 11 การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น (version 1) Slide (pdf)

การติดตั้งและใช้ openvpn บน ubuntu

จาก http://askubuntu.com/questions/460871/how-to-setup-openvpn-client/461003 1. ติดตั้ง openvpn client ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install openvpn 2. ให้ก๊อปปี้ไฟล์ pfSense-udp-1194-config.ovpn ไปไว้ที่ directory ของคุณจะเป็น $HOME หรือ Desktop หรือ .ssh ก๋ได้ (ผมนำไปวางไว้ที่ .ssh แต่คุณจะวางไว้ที่ไหนก้ได้) 3. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ openvpn server ของมหาวิทยาลัย sudo openvpn --config .ssh/pfSense-udp-1194-config.ovpn หลังจากนั้นมันจะถาม username คือรหัส นศ และพาสเวริดของคุณ (เหมือนที่ใช้กับสำนักทะเบียน) เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นว่า Initialization Sequence Completed 4. ให้เปิดอีก terminal window และล๊อกอินเข้าเครื่องในมหาลัยได้

การ compile และรัน brotli บน ubuntu

$ sudo apt-get install python2.7-dev $ git clone https://github.com/google/brotli.git $ cd brotli $ sudo python setup.py install $ cd tests $ make $ cd ../tools $ ./bro --help