ขอเชิญร่วมสัมมนา OpenStack Tutorial on July 21 – 23, 2014

ห้องปฏิบัติการวิจัย vasabilab ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดการอบรม OpenStack Tutorial และ OpenStack Birthday Party ในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23  กรกฎาคม 2557 ที่ ตึก บร 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีกำหนดการข้างล่าง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ kasiditchanchio@gmail.com และจองที่นั่งได้โดยใส่ข้อมูลที่ Registration Web Page หรือส่ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงานในสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ kasiditchanchio@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ภาษาที่ไช้ในการอบรม: ไทย ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,000 บาท สำหรับ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา สามารถเข้าอบรมได้ฟรี เมื่อจบการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate ...

เปิดรับสมัครผู้ใช้งาน Science Cloud

ขณะนี้ระบบ Science Cloud ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นแล้ว ในขั้นตอนต่อไป จะเริ่มต้นให้บริการในระยะยาว บุคลากรคณะวิทย์ฯท่านใด มีความประสงค์จะใช้งานระบบ Science Cloud สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ อ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว email: kasidit@cs.tu.ac.th

[Solved] ปัญหาการใช้งาน VPN

ขณะนี้สามารถใช้ VPN ได้ตามปกติแล้วค่ะ

แจ้งปรับปรุงระบบ Science Cloud

วันอาทิตย์ที่ 8/9/2556

การสร้าง instance ที่เป็น Windows

ควรเลือก Flavor ขนาด medium ขึ้นไป เนื่องจากอิมเมจ Windows มีขนาดค่อนข้างใหญ่ การเลือก Flavor ขนาดเล็กกว่า medium อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง instance ได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและรัน instance ได้ในคู่มือการใช้งาน หน้า 10

แจ้งปรับปรุงระบบ Science Cloud

30/7/2013 4.30pm – 5.30pm

การขอ sushibox account

ท่านใดที่ต้องการ account บน sushibox (storage service) สามารถขอได้โดยส่ง email มาที่ กิ siripoonya@gmail.com พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และ username บน science cloud

Welcome to ScienceCloud Community!

This site aims to be a communication medium where Science Cloud community members can ask and answer questions regarding Science Cloud operations. Enjoy!

Hello world! 2

ยินดีต้อนรับสู่ Science Cloud Community ชุมชนสำหรับผู้ใช้งาน Science Cloud คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิ๊กที่เมนู Community เพื่อเข้าฟอรั่ม ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ Documentation